Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van beroep Gent 26-10-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van
kennis van één van de drie landstalen – Artikel 1 KB 14 januari 2013 – Bewijs
van economische participatie – Documentair systeem – Taak van de rechter

Hof van beroep Gent 29-06-2017

Echtscheiding – Alimentatie – Huwelijksvermogen – Internationale
bevoegdheid – Toepassing oude bevoegdheidsregels – (oud) Artikel 635 Ger.W.
– Nietigverklaring van het huwelijk – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 3.1, eerste lid, a) – Ontvankelijkheid tegenvordering – Toepasselijk recht
– Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Toestemmingsvereiste –
Distributieve toepassing van de nationale wet – Toepassing van Belgisch recht
en van Amerikaans recht – Wilsgebreken – Nietigverklaring huwelijk