Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Brussel 29-03-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 1° WBN – Ononderbroken verblijf sinds de geboorte – Artikel 7bis WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 4 Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst – Niet conform de wet

Hof van beroep Gent 17-05-2018

Afstamming – Vaderlijk erkenning – Internationale bevoegdheid – Artikel 61, 1° WIPR – Gewone verblijfplaats kind – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1, 1ste lid WIPR – Recht van de nationaliteit van de aspirant-erkenner – Cubaans recht – Artikel 62, § 1, 2de lid WIPR – Toestemming moeder en/of kind – Geen toestemming moeder – Rechtelijke machtiging tot vaderlijke erkenning – Kind ouder dan één jaar – Rekening houden met het belang van het kind – Geen machtiging

Hof van beroep Gent 19-10-2017

Nationaliteit – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Onafgebroken wettelijk verblijf – Tussenperiode zonder wettelijk verblijf – Kandidaat-vluchteling tijdens asielprocedure – Tijdelijk recht op verblijf – Geen wettelijk verblijf in de zin van artikel 7bis, § 2, 2° WBN