Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 04-05-2018

Erkenning – Artikel 23 en 27 WIPR – Documenten uit Mauritanië – Vonnissen ter vervanging van geboorteaktes – Overschrijving van die vonnissen in de registers van de burgerlijke stand in het land van oorsprong

Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 29-01-2018

Nationaliteit – Artikel 12bis §1, 1° WBN – Onafgebroken wettelijk verblijf in België – Artikel 7bis §2 WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 3 KB van 14 januari 2013 – Verblijfsdocumenten – Protocolkaart als bewijs van wettelijk verblijf

Familierechtbank Brussel 23-11-2017

Nationaliteit – Bekwaamheid – Toepasselijk recht – Artikel 34 WIPR – Nationaliteitsverklaring – (oud) Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van werkelijke banden met zijn Belgische ouder – Door alle middelen van recht – Bewijs door alternatieve attesten – “Attestation d’individualité Morocain” – “Certificat administratif de conformité des noms Marocain”

Familierechtbank Henegouwen (afd. Charleroi) 13-04-2018

Huwelijksvermogensrecht – Echtgenoten getrouwd zonder contract – Artikel 51 WIPR – Recht van de eerste echtelijke verblijfplaats na het huwelijk – Opeenvolgende verhuizen door de echtgenoten – Elementent die in aanmerking komen – Marokkaans recht – Uitzonderingsclausule – Voldoende band met Marokko – Artikel 48 WIPR – Toepassing Belgisch recht

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 25-05-2018

Erkenning – Somalisch huwelijk – Religieus huwelijk – Kindhuwelijk – Geen documenten – Vluchteling – Gezinshereniging – Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel 12 van het Verdrag van Genève – Artikel 146bis BW – Openbare orde

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 02-10-2017

Nationaliteit – Artikel 12bis §1 WBN – Voorwaarden voldaan – Taalkennis – Summiere kennis van het Nederlands – Verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen begrijpen – Voldoende

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 05-02-2018

Verzoek tot erkenning als staatloze – Verzoekers van Palestijnse origine – Palestina – Geen staat waarvan men de nationaliteit kan verwerven – Statuut van staatloze toegekend

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19-02-2018

Nationaliteit – Artikel 1 §2, 4° WBN – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 2, 1° KB van 14 januari 2013 – Strafrechtelijke veroordeling – Boetes betaald en dossiers geseponeerd – Geen gewichtig feit eigen aan de persoon