Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 02-10-2017

Nationaliteit – Artikel 12bis §1 WBN – Voorwaarden voldaan – Taalkennis – Summiere kennis van het Nederlands – Verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen begrijpen – Voldoende

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 05-02-2018

Verzoek tot erkenning als staatloze – Verzoekers van Palestijnse origine – Palestina – Geen staat waarvan men de nationaliteit kan verwerven – Statuut van staatloze toegekend

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19-02-2018

Nationaliteit – Artikel 1 §2, 4° WBN – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 2, 1° KB van 14 januari 2013 – Strafrechtelijke veroordeling – Boetes betaald en dossiers geseponeerd – Geen gewichtig feit eigen aan de persoon