Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van beroep Brussel 29-03-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 1° WBN – Ononderbroken verblijf sinds de geboorte – Artikel 7bis WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 4 Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst – Niet conform de wet