Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Familierechtbank Brussel 17-05-2018

Nationaliteit – Artikel 5, § 3 WBN – Onmogelijkheid om een geboorteakte te
verkrijgen – Akte van bekendheid – Materiële onmogelijkheid – Verklaringen van
de getuigen – Artikel 5, § 4 WBN – Onmogelijkheid om een akte van bekendheid
te verkrijgen

Familierechtbank Luik 17-07-2018

Staat van personen – Staatloosheid – Palestina – Verdrag van New York van
1954 betreffende de status van staatlozen – Artikel 1, § 2 (i) – Strafrechtelijke
veroordeling – Mensenhandel

Familierechtbank Luik 22-06-2018 A

Erkenning – Huwelijk uit Guinea – Erkende vluchteling – Visum gezinshereniging
– Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel 12 Verdrag van
Genève – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Bigamie

Familierechtbank Luik 22-06-2018 B

Erkenning – Huwelijk uit Eritrea – Religieus huwelijk – Vluchteling – Visum
gezinshereniging – Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel
12 Verdrag van Genève – Gewoonterecht – Geen legalisatie – Artikel 146bis BW
– Openbare orde

Hof van beroep Bergen 26-09-2018

Nationaliteit – (oud) Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 7bis WBN –
Onafgebroken wettelijk verblijf – Verblijfsvergunning – Attest van
immatriculatie – F-kaart – Declaratief karakter

Hof van beroep Brussel 10-08-2018

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Geboorteakte Californië –
Californische rechterlijke beslissing – Belgische en Franse wensouders – Artikel
22 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen schending van de openbare orde –
Wetsontduiking – Hoger belang van het kind

Hof van beroep Gent 18-10-2018 A

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 4° WBN – Bewijs van
een handicap of invaliditeit – Onvolkomen attestering op het tijdstip van
nationaliteitsverklaring

Hof van beroep Gent 18-10-2018 B

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van
kennis van één van de drie landstalen – Rol voor de rechterlijke overheid

Hof van beroep Gent 20-09-2018

Afstamming – Internationale bevoegdheid – Vaderlijke erkenning – Artikel 61, 1°
WIPR – Gewone verblijfplaats kind – Belgische rechter – Toepasselijk recht –
Artikel 62, § 1, 1ste lid WIPR – Recht van de nationaliteit van de aspiranterkenner
– Ivoriaans recht – Artikel 62, § 1, 2e lid WIPR –Toestemming moeder
en/of kind – Geen toestemming moeder – Rechterlijke machtiging tot vaderlijke
erkenning – Kind ouder dan één jaar – Rekening houden met het belang van het
kind – Geen machtiging