Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-03-2018, Naït-Liman / Zwitserland

Internationale bevoegdheid – Recht op toegang tot de rechter – Geen schending
artikel 6 EVRM – Compensatie voor foltering – Noodforum

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-12-2018, Khusnutdinov en X / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Terugkeer kind – Verblijfplaats kind – Geen
schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven
– Belang van het kind – Hereniging ouder met kind – Lengte procedures – Geen
schending van artikel 13 EVRM – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-12-2018, Molla Sali / Griekenland

Toepasselijk recht – Erfopvolging – Automatische toepassing van de Sharia in
Griekenland op moslimminderheid – Geloof erflater – Testament opgesteld naar
Grieks recht – Rechten van minderheden – Artikel 14 EVRM (verbod van
discriminatie) – Artikel 1 Protocol 1 EVRM (bescherming van eigendom)