Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 22-03-2017

Internationale bevoegdheid – Relatie van samenleven – Geen toepassing van
artikel 22, 1° Verordening 44/2001 (Brussel I) – Verkoop van buitenlands
onroerend goed

Hof van beroep Brussel 10-08-2018

Nationaliteit – Artikel 24 WBN – Herverkrijging van de Belgische nationaliteit –
Onafhankelijkheid van Congo – Verlies van de Belgische nationaliteit – Belg met
Congolees statuut – Belg met koloniaal statuut

Hof van beroep Gent 09-05-2018

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23, lid 1,
b) – Forumkeuze – Algemene factuurvoorwaarden – Toepasselijk recht – Weens
Koopverdrag (CISG) – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde goed –
Artikel 36 – Aansprakelijkheid van de verkoper – Bewijs – Verzoek
deskundigenonderzoek afgewezen – Verzoek getuigenbewijs afgewezen –
Schadebeding in algemene voorwaarden