Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 13-12-2018

Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 62 WIPR – 2 in 1-vordering – Vordering
vaststelling vaderschap – Ivoriaans recht – Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 15-02-2018

Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 62 WIPR – 2-in-1-vordering –
Vordering tot betwisting vaderschap – Aanhouding vordering tot vaststelling
vaderschap

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 18-10-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Betwisting
vaderschap – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van het kind – Artikel 62,
§ 1 WIPR – Toepassing Nepalees recht – Artikel 15, § 2 WIPR – Onmogelijkheid
om vreemd recht tijdig vast te stellen – Toepassing Belgisch recht – Aanhouding
vordering tot vaststelling vaderschap

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 29-06-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 61 WIPR
– Artikel 62 WIPR – 2-in-1-vordering – Meerderheidsvisie – Vordering tot
betwisting vaderschap naar Italiaans recht – Artikel 63 WIPR – Bewijsmiddelen
– Kostprijs DNA-onderzoek – Paterniteitsonderzoek

Hof van beroep Gent 09-05-2018

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23, lid 1,
b) – Forumkeuze – Algemene factuurvoorwaarden – Toepasselijk recht – Weens
Koopverdrag (CISG) – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde goed –
Artikel 36 – Aansprakelijkheid van de verkoper – Bewijs – Verzoek
deskundigenonderzoek afgewezen – Verzoek getuigenbewijs afgewezen –
Schadebeding in algemene voorwaarden