Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Hasselt) 11-12-2018

Betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 16 –
Verweerschrift tegen het Europees betalingsbevel – Termijn indienen
verweerschrift – Rechtstreekse betekening of kennisgeving – Artikel 15 – Duits
recht – Nationale civielrechtelijke procedure – Artikel 17 – Internationale
bevoegdheid – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 26 – Stilzwijgende
aanvaarding