Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Ondernemingsrechtbank Leuven 19-11-2018

Internationale bevoegdheid – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 25
– Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Stilzwijgende aanvaarding –
Wilsovereenstemming tussen partijen – Vormvereisten voldaan – Belgische
rechter onbevoegd