Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van beroep Gent 05-11-2018

Europees betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Verzoek tot heroverweging – Uitzonderlijke omstandigheden – Artikel 14 Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 288 VWEU – Kennisgeving