Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 09-03-2020

Arbitrage – Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Plaats van arbitrage – Artikel 1676, § 7 Ger.W. – Impact van de rechtskeuze