Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1110 resultaten

Hof van Cassatie 17-10-2002

Onderhoudsgeld na echtscheiding - Renvoi

Hof van Justitie 01-10-2002, C-167/00, Verein für Konsumenteninformation / Karl Heinz Henkel

Artikel 5 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Contractuele versus (quasi-)delictuele aansprakelijkheid – Preventieve vordering van een consumentenvereniging tegen het gebruik van onrechtmatige bedingen door een handelaar - artikel 5, 3 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Draagwijdte

Hof van Justitie 11-07-2002, C-96/00, Gabriel

Artikel 13, eerste lid van het Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – omvang van het consumentenforum – bedrieglijke belofte van een prijs in geval van aankoop

Hof van Justitie 17-09-2002, C-334/00, Tacconi

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – afbakening artikel 5, 1 en 5, 3 – verplichting te goeder trouw te handelen tijdens de precontractuele fase

Hof van Cassatie 29-04-2002

Buitenlandse verstoting - Openbare orde

Hof van Justitie 06-06-2002, C-80/00, Italian Leather

Executieverdrag - Artikel 27, sub 3 - Onverenigbaarheid - Tenuitvoerlegging in aangezochte staat

Rechtbank van eerste aanleg Gent 25-10-2001

Afstamming - Betwisting vaderschap

Rechtbank van eerste aanleg Gent 21-06-2001

Nietigverklaring huwelijk – Griekse man en Belgische vrouw – verwijzingsregel - eerder bestaand Grieks huwelijk – bigamie - Griekse wet van 15 april 1982 - putatief huwelijk – tijdstip voor het beoordelen van de putativiteit

Rechtbank van koophandel Antwerpen 03-05-2000

Doorwerking artikel 5.1 EEX-verdrag in intern bevoegdheidsrecht

Rechtbank van koophandel Ieper 29-01-2001

Weens Koopverdrag (CISG) - klachtplicht - verjaring van de vordering - kantonnement