Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1127 resultaten

Hof van Justitie 17-09-2002, C-334/00, Tacconi

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – afbakening artikel 5, 1 en 5, 3 – verplichting te goeder trouw te handelen tijdens de precontractuele fase

Hof van Cassatie 29-04-2002

Buitenlandse verstoting - Openbare orde

Hof van Justitie 06-06-2002, C-80/00, Italian Leather

Executieverdrag - Artikel 27, sub 3 - Onverenigbaarheid - Tenuitvoerlegging in aangezochte staat

Rechtbank van eerste aanleg Gent 25-10-2001

Afstamming - Betwisting vaderschap

Rechtbank van eerste aanleg Gent 21-06-2001

Nietigverklaring huwelijk – Griekse man en Belgische vrouw – verwijzingsregel - eerder bestaand Grieks huwelijk – bigamie - Griekse wet van 15 april 1982 - putatief huwelijk – tijdstip voor het beoordelen van de putativiteit

Rechtbank van koophandel Antwerpen 03-05-2000

Doorwerking artikel 5.1 EEX-verdrag in intern bevoegdheidsrecht

Rechtbank van koophandel Ieper 29-01-2001

Weens Koopverdrag (CISG) - klachtplicht - verjaring van de vordering - kantonnement