Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
883 resultaten

Familierechtbank Brussel 24-10-2019

Erkenning – Marokkaans huwelijk – Polygamie – Art.3 BW (oud) – Artikel 147 BW – Belgische internationale openbare orde – Artikel 21 WIPR

Familierechtbank Limburg (afd. Tongeren) 17-10-2018

Tenuitvoerlegging – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Afstamming – Polen – Derdenverzet – Artikel 22 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel 24 WIPR – Vaststelling van vaderschap – Onderhoudsbijdrage – Overlegging van stukken – Artikel 25 WIPR – Weigeringsgronden – Artikel 61 WIPR – Poolse rechtbank bevoegd – Geen schending rechten van verdediging – Artikel 62 WIPR – Geen mogelijkheid om Italiaans recht van toepassing te verklaren op afstamming – Geen schending openbare orde – DNA-onderzoek

Hof van beroep Brussel 15-12-2015

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Echtscheiding – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3, 1. a), vijfde streepje – Gewone verblijfplaats – Verordening 1259/2010 (Rome III) – Artikel 4 – Universele toepassing – Artikel 5 – Geen rechtskeuze – Artikel 8 – Artikel 15 – Staten met twee of meer rechtsstelsels – Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen

Hof van beroep Luik 12-06-2017

Afstamming – Ontbrekende geboorteakte – Congo – Vonnis als ontbrekende geboorteakte – (oud) Artikel 46 BW – (oud) Artikel 47 BW – Vaststelling moederschap – DNA-test

Hof van beroep Luik 26-10-2016

Afstamming – Internationale bevoegdheid – Ontbrekende geboorteakte – Congo – Vonnis als ontbrekende geboorteakte – (oud) Artikel 46 BW – (oud) Artikel 47 BW –Artikel 32 WIPR – Vaststelling moederschap

Hof van Justitie 03-10-2019, C-208/18, Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 17, lid 1 – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip “consument” – Natuurlijke persoon die via een effectenmakelaarskantoor transacties verricht op de internationale wisselmarkt – Verordening 593/2008 (Rome I) – Richtlijn 2004/39/EG – Begrip “niet-professionele belegger”

Hof van Justitie 03-10-2019, C-272/18, Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Uitsluiting van het vennootschapsrecht uit de werkingssfeer van het Verdrag van Rome van 1980 en verordening 593/2008 (Rome I) – Trustovereenkomst gesloten door een consument en een professionele wederpartij, die uitsluitend het beheer van een deelneming in een commanditaire vennootschap tot doel heeft

Hof van Justitie 04-12-2019, C-493/18, UB / VA, Tiger SCI, WZ, in de hoedanigheid van curator in het faillissement van UB, Banque patrimoine et immobilier SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Verordening 1346/2000 (Insolventie)– Artikel 3, lid 1 – Vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure of daar nauw op aansluiten – Verkoop van onroerend goed en vestiging van een hypotheek – Vordering tot niet-tegenwerpbaarheid die is ingesteld door de faillissementscurator – Artikel 25, lid 1 – Exclusieve bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend

Hof van Justitie 05-12-2019, C-421/18, Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 7, punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Begrip “verbintenissen uit overeenkomst” – Verzoek tot betaling van de door een advocaat aan een orde van advocaten verschuldigde jaarlijkse bijdragen

Hof van Justitie 07-11-2019, C-213/18, Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni / EasyJet Airline Co. Ltd

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis)– Artikel 7, punt 1, onder a) – Bevoegde rechter voor verbintenissen uit overeenkomst – Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten – Verordening 261/2004 – Artikelen 5, 7, 9 en 12 – Verdrag van Montreal – Bevoegdheid – Artikelen 19 en 33 – Vordering tot compensatie en vergoeding van de schade als gevolg van de annulering en vertraging van vluchten