Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
992 resultaten

Hof van Beroep Antwerpen 09-03-2021

Erkenning – Huwelijk – Pakistaans religieus huwelijk – Ahmadi-huwelijk – Artikel
126, §2 WIPR – Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Conflictenrechtelijke controle
– Artikel 47 WIPR – Vormvoorwaarden – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking –
Artikel 21 WIPR – Openbare orde – Onmogelijkheid rechtsgeldig te huwen in
Pakistan – Impliciete erkenning van huwelijk in Pakistan

Hof van Beroep Gent 06-05-2019

Erkenning – Huwelijk – Erkenning Marokkaanse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR
– Artikel 146bis BW – Artikel 8 EVRM – Artikel 12 EVRM – Artikel 23 BUPO –
Gemeenschappelijke kinderen – Geen schijnhuwelijk

Hof van Beroep Gent 07-05-2020

Erkenning – Huwelijk – Weigering erkenning Congolese huwelijksakte –
Consulair huwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 21 WIPR – Artikel 146bis BW –
Artikel 8 EVRM – Artikel 12 EVRM – Artikel 23 BUPO – Schijnhuwelijk

Hof van Beroep Gent 08-03-2018

Toepasselijk recht – Huwelijk – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Attest van
geen huwelijksbeletselen – Artikel 69 Consulair Wetboek – Artikel 70 Consulair
Wetboek – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk – Openbare orde – Artikel 8 EVRM
– Artikel 12 EVRM

Hof van Beroep Gent 14-02-2019

Erkenning – Huwelijk – Weigering Tunesische huwelijksakte – Artikel 27 WIPR –
Artikel 146bis BW – Attest van geen huwelijksbeletselen – Schijnhuwelijk

Hof van Beroep Gent 15-10-2020

Erkenning – Huwelijk – Weigering erkenning Marokkaanse huwelijksakte –
Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Nationaliteitsconflict – Artikel
3 WIPR – Artikel 146bis BW – Gemeenschappelijke kinderen – Schijnhuwelijk

Hof van Beroep Gent 20-09-2018

Toepasselijk recht – Huwelijk – Huwelijk in het buitenland – Attest van geen
huwelijksbeletselen – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel 70 Consulair
Wetboek – Onderzoek schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW

Hof van Justitie 03-06-2021, C-913/19, ZN / Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bepaling van de internationale bevoegdheid van de gerechten van een lidstaat – Artikel 5, lid 1 – Werknemer die onderdaan is van een lidstaat – Overeenkomst die is gesloten met een consulaire vertegenwoordiging van die lidstaat in een andere lidstaat – Werkzaamheden van de werknemer – Geen bevoegdheden van openbaar gezag

Hof van Justitie 12-05-2021, C-709/19, Vereniging van Effectenbezitters / BP plcd

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 2 – Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar de schade is ingetreden – Schade die uitsluitend bestaat in financieel verlies

Hof van Justitie 15-04-2021, C-729/19, TKF / Department of Justice for Northern Ireland

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen – Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Werkingssfeer ratione temporis – Artikel 75 – Beslissingen die door een rechterlijke instantie van een lidstaat zijn gegeven voordat die lidstaat toetrad tot de Europese Unie