Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
909 resultaten

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 20-09-2018

Erkenning – Buitenlands huwelijk – Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Ghanees recht – Gebrek in toestemming – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 21-01-2016

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – 2-in-1-vordering – Betwisting van vaderschap – Vastelling van vaderschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Ghanees recht – Geen betwisting mogelijk naar Ghanees recht – Geen schending openbare orde – Artikel 21 WIPR – Uitzonderingsclausule – Artikel 19 WIPR – Belgisch recht – Naam

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 21-06-2018

Erkenning – Buitenlands huwelijk – Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Ethiopisch recht – Eritrees recht – Gebrek in toestemming – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 22-06-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Vaststelling vaderschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Slowaaks recht – DNA-onderzoek

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 24-05-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – 2-in-1-vordering – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Artikel 63 WIPR – Surinaams recht – Geen vorderingsrecht voor vermeend biologische vader naar Surinaams recht – Geen schending openbare orde – Artikel 21 WIPR

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 27-04-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – 2-in-1-vordering – Betwisting van vaderschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Pools recht

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 28-06-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Betwisting van vaderschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Soedanees recht – Geen vorderingsrecht voor kind naar Soedanees recht – Schending openbare orde – Artikel 21 WIPR – Belgisch recht

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 29-06-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Machtiging tot vaderlijke erkenning – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Gewone verblijfplaats kind – Marokkaans recht – Geen vaderlijke erkenning buiten het huwelijk – Artikel 19 WIPR – Uitzonderingsclausule – Artikel 21 WIPR – Schending openbare orde – Belgisch recht – Geen toestemming moeder – Belang van het kind – Artikel 329bis, § 2 BW

Hof van beroep Antwerpen 05-12-2018

Internationale bevoegdheid – Onrechtmatige daad – Artikel 7.2 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Plaats waar schade is ingetreden – Artikel 8.1 – Pluraliteit van verweerders – Nauwe band tussen vorderingen – Artikel 11, lid 1, b) – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Artikel 9 WIPR – Samenhang – Artikel 123, § 2 WIPR – Forumbeding in trustakte – Artikel 5, § 1 WIPR – Woonplaats verweerder – Artikel 96, 2° WIPR – Artikel 11 WIPR – Noodforum

Hof van beroep Antwerpen 27-02-2017

Europese Executoriale Titel – Verordening 805/2004 (EET) – Artikel 19 – Heroverwegingsprocedure – Prejudiciële vragen – Omzetting in Belgische wetgeving – Artikel 288 VWEU – Waarmerking van een beslissing als Europees executoriale titel – Verzet – Hoger beroep – Overmacht – Buitengewone omstandigheden buiten de wil van de schuldenaar