Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
812 resultaten

Hof van Cassatie 24-05-2018

Internationale bevoegdheid – Onrechtmatige daad – Artikel 96, 2° WIPR – Plaats waar de schade is ingetreden – Interpretatie naar analogie met rechtspraak Hof van Justitie van de EU – Artikel 5.3 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 7.2 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Financiële schade

Hof van Cassatie 25-05-2018

Onrechtmatige daad – Verkeersongeval – Toepasselijk recht – Marokkaans recht – Uitlegging land van oorsprong – Interpretatie buitenlands recht – Schadevergoeding

Hof van Cassatie 26-04-2018

Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) – Artikel 1, lid 1 – Gerecht van een lidstaat mag een in een andere lidstaat woonachtige partij of derde veroordelen om stukken over te leggen overeenkomstig nationale recht – Consequenties in nationaal recht voor onrechtmatige niet-overlegging van de stukken – Toepassing Luxemburgs recht – Uitlegging land van oorsprong – Interpretatie buitenlands recht

Hof van Cassatie 29-05-2018

Erkenning – Dading gesloten in het kader van een groepsvordering – Aansprakelijkheid – Strafrechtelijke procedure – Artikel 25, § 1, 1° WIPR – Artikel 25, § 1, 2° WIPR – Miskenning rechten van verdediging – Artikel 6 EVRM – Opt-out-systeem voor niet-Amerikaanse burgers – Gebrek individuele kennisgeving – Schending openbare orde

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 04-05-2018

Erkenning – Artikel 23 en 27 WIPR – Documenten uit Mauritanië – Vonnissen ter vervanging van geboorteaktes – Overschrijving van die vonnissen in de registers van de burgerlijke stand in het land van oorsprong

Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 29-01-2018

Nationaliteit – Artikel 12bis §1, 1° WBN – Onafgebroken wettelijk verblijf in België – Artikel 7bis §2 WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 3 KB van 14 januari 2013 – Verblijfsdocumenten – Protocolkaart als bewijs van wettelijk verblijf

Familierechtbank Brussel 23-11-2017

Nationaliteit – Bekwaamheid – Toepasselijk recht – Artikel 34 WIPR – Nationaliteitsverklaring – (oud) Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van werkelijke banden met zijn Belgische ouder – Door alle middelen van recht – Bewijs door alternatieve attesten – “Attestation d’individualité Morocain” – “Certificat administratif de conformité des noms Marocain”

Familierechtbank Henegouwen (afd. Charleroi) 13-04-2018

Huwelijksvermogensrecht – Echtgenoten getrouwd zonder contract – Artikel 51 WIPR – Recht van de eerste echtelijke verblijfplaats na het huwelijk – Opeenvolgende verhuizen door de echtgenoten – Elementent die in aanmerking komen – Marokkaans recht – Uitzonderingsclausule – Voldoende band met Marokko – Artikel 48 WIPR – Toepassing Belgisch recht

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 25-05-2018

Erkenning – Somalisch huwelijk – Religieus huwelijk – Kindhuwelijk – Geen documenten – Vluchteling – Gezinshereniging – Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel 12 van het Verdrag van Genève – Artikel 146bis BW – Openbare orde

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 02-10-2017

Nationaliteit – Artikel 12bis §1 WBN – Voorwaarden voldaan – Taalkennis – Summiere kennis van het Nederlands – Verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen begrijpen – Voldoende