Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
883 resultaten

Hof van Justitie 13-07-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – 1. artikel 6, 1 – Inbreuk op Europees octrooi door verschillende verweerders in verschillende lidstaten – pluraliteit van verweerders gevestigd in verschillende verdragsluitende staten – vereiste van samenhang tussen de vorderingen – risico van tegenstrijdige beslissingen – begrip – 2. artikel 16, 4 – incidenteel geschil betreffende geldigheid octrooi – binnen toepassingsgebied exclusieve bevoegdheid

Hof van Justitie 13-07-2006, C-103-05, Reisch Montage

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – artikel 6, 1 – Pluraliteit van verweerders – vordering tegen eerste verweerder niet ontvankelijk – 1. artikel 6, 1 blijft toepasselijk – 2. controle eventueel misbruik artikel 6, 1 – louter doel één van de verweerders af te trekken van de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft

Hof van Justitie 13-07-2006, C-4/03, GAT

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 16, 4 – Geschillen ten aanzien van de registratie of geldigheid van octrooien – Incidenteel geschil over geldigheid van octrooi – Binnen toepassingsgebied exclusieve bevoegdheid artikel 16, 4

Hof van Justitie 13-10-2005, C-73/04, Klein

Timesharing – Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - artikel 16, 1, a) – verhuur van onroerende goederen – 1. begrip – interpretatie – conform communautair recht – restrictief – 2. overeenkomst houdende gebruiksrecht op onroerend goed en andere diensten – gemengde overeenkomst – buiten toepassingsgebied van artikel 16, 1, a)

Hof van beroep Antwerpen 23-03-2005

WBN – artikel 12bis, §1, 3° – artikel 299 Programmawet 27 december 2004 – interpretatieve wet – 7 jaar hoofdverblijf in België – wettelijk hoofdverblijf

Hof van beroep Brussel 03-03-2005

Echtscheiding en ouderlijke verantwoordelijkheid – Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Aanhangigheid (art. 11) – Verplichting uitspraak aan te houden – Dringende en voorlopige maatregelen (art. 12) – Voorwaarde van spoedeisendheid

Hof van beroep Gent 15-09-2005

WBN – artikel 12bis, §1, 3° – artikel 299 Programmawet 27 december 2004 – interpretatieve wet – 7 jaar hoofdverblijf in België – wettelijk hoofdverblijf

Hof van beroep Gent 16-06-2005

Toepasselijk recht – Huwelijk gesloten in het buitenland (Marokko) – Vordering tot nietigverklaring – Rechtsmacht van de Belgische rechter – Vormvoorwaarden – Recht van de plaats huwelijkssluiting – Grondvoorwaarden – Nationale wet van elke echtgenoot – Schijnhuwelijk – Bewijs – Toepasselijk recht – Lex fori

Hof van beroep Gent 20-04-2006

Erkenning buitenlandse huwelijksakte (Rusland) – Artikelen 27, §1, en 18 WIPR – Wetsontduiking – Vordering tot overschrijving buitenlandse akte in registers burgerlijke stand – Artikel 31, §1, WIPR

Hof van beroep Gent 20-04-2006

Erkenning buitenlandse huwelijksakte (Rusland) – artikelen 27, §1, en 18 WIPR – wetsontduiking – vordering tot overschrijving buitenlandse akte in registers burgerlijke stand – artikel 31, §1, WIPR