Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1127 resultaten

Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 05-01-2017

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR - Schijnhuwelijk - Artikel 146bis B.W. - Openbare orde - Artikel 21 WIPR - Geen schending openbare orde - Artikel 12 EVRM

Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 05-01-2017

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR - Schijnhuwelijk - Artikel 146bis B.W. - Openbare orde - Artikel 21 WIPR - Geen schending openbare orde - Artikel 12 EVRM

Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 06-04-2017

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR - Schijnhuwelijk - Artikel 146bis B.W. - Openbare orde - Artikel 21 WIPR - Schending openbare orde – Artikel 12 EVRM

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 17-02-2017

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR – Schijnhuwelijk - Artikel 146bis B.W. - Openbare orde - Artikel 21 WIPR - Geen schending openbare orde

Hof van beroep Gent 07-04-2016

Huwelijk – niet-erkenning – artikel 24 WIPR – openbare orde

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 03-05-2022, P.D. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Overbrenging van een kind naar Rusland – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verzoek tot terugkeer geweigerd – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Objectieve evaluatie van het vermeende risico van terugkeer van het kind, gekoppeld aan voldoende gemotiveerde beslissingen die de toepassing van de ‘ernstig risico’-uitzondering rechtvaardigen – Geen schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 07-06-2022, C.-A.D. en L.-C.D. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Overbrenging van een kind naar Rusland – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verzoek tot terugkeer geweigerd – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Strikte interpretatie van de uitzonderingen op terugkeer – Scheiding met de ouder verantwoordelijk voor de ongeoorloofde overbrenging of achterhouding voldoet niet automatisch aan het ernstig risico criterium – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12-05-2022, X / Tsjechië

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofde achterhouding van een kind in Tsjechië – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Terugkeer bevolen – Tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot terugkeer naar de VS – Analyse in het licht van de procedurele vereisten eigen aan artikel 8 EVRM – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 17-05-2022, Loiry / Roemenië

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofde overbrenging van een kind naar Roemenië – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Terugkeer bevolen – Gebrek aan tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot terugkeer naar Frankrijk – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Grondwettelijk Hof 09-06-2022

Nationaliteit – Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Verkrijging door nationaliteitsverklaring – Voorwaarden – Bewijs van de maatschappelijke integratie – Onafgebroken tewerkstelling gedurende vijf jaar – Artikel 12bis, §1, 2°, d), vierde streepje WBN – Onderbreking door ouderschapsverlof – Interpretatie dat ouderschapsverlof geen onderbreking vormt – Geen schending van artikel 22 en 22bis Grondwet