Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
883 resultaten

Rechtbank van koophandel Hasselt 22-05-2002

Internationale koopovereenkomst – toepasselijk recht – Weens Koopverdrag (CISG) – bewijs - schadevergoeding

Arbeidshof Bergen 18-10-2002

Buitenlandse beslissing - Verstoting – Gevolgen in België - Artikel 570, tweede lid, van het Ger. W. – Rechten van verdediging

Hof van beroep Antwerpen 07-05-2003

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Overbrenging in strijd met het gezagsrecht – Artikel 13 – Lichamelijk of geestelijk gevaar – Lang verblijf en inburgering – Draagwijdte van de verplichte terugkeer – Geen uitspraak over de invulling van het gezag of de concrete verblijfplaats bij terugkeer

Hof van Cassatie 29-03-2001

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Artikel 1, tweede lid, 1° - Hoofdeis die de staat van personen betreft – Neveneis tot het bekomen van een onderhoudsgeld - Invloed van artikel 5, 2

Hof van Justitie 10-07-2003, C-87/01 P, Commissie/CCRE

Wederzijdse vorderingen tussen de Europese Commissie en een marktdeelnemer – schuldvergelijking – invloed van de principes van doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht, goed financieel beheer en goede rechtsbedeling – vorderingen beheerst door twee verschillende rechtsorden – vereisten van beide rechtsordeningen moeten vervuld zijn

Hof van Justitie 15-05-2003, C-266/01, Préservatrice foncière TIARD SA / Staat der Nederlanden

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Artikel 1 – 1° burgerlijke en handelszaken – Vordering van een Lidstaat gebaseerd op een privaatrechtelijke borgtochtovereenkomst, door die Lidstaat verplicht gesteld – Douanezaken – Borgtochtovereenkomst ter garantie van een douaneschuld

Hof van Cassatie 11-05-2001

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 5,1 – Plaats waar de litigieuze verbintenis moet worden uitgevoerd - Vervoer over zee – Betwisting over de prijs - Conflict met artikel 91 Zeewet

Hof van Justitie 08-05-2003, C-111/01, Gantner Electronic

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 21 – Aanhangigheid – Geen rekening houden met de verweermiddelen

Hof van Justitie 10-04-2003, C-437/00, Pugliese

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - Artikel 5, 1 – pluraliteit van werkgevers en arbeidsovereenkomsten – Arbeidsplaats vastgelegd in een lidstaat door de eerste overeenkomst – Werk in het kader van de tweede overeenkomst in een andere lidstaat uitgevoerd – Eerste arbeidsovereenkomst geschorst tijdens de uitvoering
van de tweede – plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht in
het kader van de eerste arbeidsovereenkomst

Hof van beroep Brussel 04-05-2001

Internationale bevoegdheid – artikel 5.3 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Stakingsvordering – Film gemaakt in Frankrijk - Schadelijke gevolgen in België